Politica de Confidentialitate


POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. ROMWEST EURO S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate în Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative;

Informarea: Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

 Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce priveste distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea, modificarea, dezvaluirea sau accesului neautorizat.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Informarea de orice natura cu privire la datele dumneavoastra personale;
Dreptul de acces la date;
Dreptul de interventie asupra datelor;
Dreptul de opozitie si exceptiile la dreptul de opozitie conform Legii nr. 677/2001;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
Dreptul de a va adresa justitiei.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 S.C ROMWEST EURO S.R.L. certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal si se supune urmatoarelor reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 - datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri;
- datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate;
- datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt exacte si, daca este cazul, actualizate;
- datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
- datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de Legea 677/ 2001;
- se vor lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate si pentru care vor fi prelucrate, sa fie sterse sau rectificate;
- se vor lua masurile tehnice si organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat;
- datele cu caracter personal nu pot fi transferate catre o tara sau teritoriu din afara UE si SEE, decat în conditiile în care acea tara sau teritoriu asigura un nivel de protectie adecvat pentru protectia drepturilor si libertatilor persoanei vizate în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal; S.C. ROMWEST EURO S.R.L. utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Folosim fisiere cookies pentru a va oferi servicii mai bune. Continuand sa utilizati site-ul nostru sunteti de acord cu termenii si conditiile si cu politica de confidentialitate.